Hang uw AED niet achter slot en grendel

We kunnen niet genoeg benadrukken hoe levensbelangrijk een snelle respons is bij plots hartfalen. Hoe sneller een schok kan gegeven worden met een AED, hoe beter. Uit studies blijkt dat een schok die binnen drie minuten na een hartstilstand wordt gegeven de overlevingskansen substantieel verhoogt.

Daarom worden meer en meer AED’s op druk bezochte plaatsen geïnstalleerd. Deze bevinden zich in België verplicht in een wandkast als het om een publiek toegankelijke plaats gaat.
Je zal zelden zo’n kast op slot vinden, en gelukkig maar. Wanneer elke seconde telt wil je niet op zoeken moeten naar een sleutel of pincode. De kasten die je ons in gamma kan terugvinden van Rotaid en AIVIA zijn vrij toegankelijk voor iedereen die een leven wil redden.

Bij AEDshop.be raden we het gebruik van zulke gesloten wandkasten dan ook sterk af.
Er gaat immers bijzonder kostbare tijd verloren wanneer een AED kast eerst nog geopend moet worden met een sleutel. Daarnaast is de kans dat je AED gestolen wordt erg klein en kan u zich eenvoudig tegen diefstal verzekeren.

Zo werden in het Verenigd Koninkrijk zelfs al maatregelen genomen om de installatie van afgesloten AED kasten tegen te gaan. In 2010 verklaarde British Heart Foundation samen met de Resuscitation Council dat er géén subsidies meer werden uitgekeerd aan projecten waarbij de AED in een afgesloten kast werd geplaatst.