Wetgeving inzake AED gebruik

Download de publicatie uit het staatsblad van 21 April 2007

Koninklijk besluit houdende veiligheids- en andere voorwaarden inzake een

automatische externe defibrillator gebruikt in het kader van een reanimatie

Omzendbrief van November 2011 inzake :

“De inschakeling in de dringende geneeskundige hulpverleningsketen van automatische externe defibrillatoren (AED) op publieke plaatsen”